Kích thước băng rôn treo phổ biến hiện nay

Hiện nay nhu cầu treo băng rôn quảng cáo ngoài trời ngày càng phố biến, kích thước băng rôn thường dùng để treo phổ biến hiện nay rất đa dạng, ĐT tư vấn: 0866762135 - 0938235138Kích thước băng rôn treo phổ biến hiện nay

Hiện nay nhu cầu treo băng rôn quảng cáo ngoài trời ngày càng phố biến, kích thước băng rôn thường dùng để treo phổ biến hiện nay rất đa dạng, ĐT tư vấn: 0866762135 - 0938735138

Kích thước băng rôn treo phổ biến hiện nay:
Đối với hình thức treo băng rôn ngang kích thước băng rôn phố biến là 100 cm x 500cm , 100cm x 600cm
treo bang ron ngang


Đối với hình thức treo băng rôn dọc kích thước băng rôn phố biến là 60cm x 160cm, 80cm x 180cm, 80cm x 200cm , 80cm x 220cm,..

treo bang ron doc 

ĐT tư vấn in băng rôn và treo băng rôn trọn gói: 0866762135 - 0938735138


Bài viết liên quan